Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

Київ 04:13

Конференція ООН з торгівлі та розвитку

Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) була заснована у 1964 році та має статус постійного міжурядового органу Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у сфері торгівлі, інвестицій та розвитку. Членами ЮНКТАД є 193 країни.

Основними цілями ЮНКТАД є:

  • збільшення потенціалу країн що розвиваються, найменш розвинених країн та країн з перехідною економікою у сфері торгівлі, інвестицій та розвитку;
  • сприяння інтеграції країн що розвиваються, найменш розвинених країн та країн з перехідною економікою до світової економіки.

ЮНКТАД є міжнародною міжурядовою спеціалізованою організацією, в рамках якої країни-члени обговорюють питання, що пов’язані з розробкою та реалізацією національної та міжнародної політики у сфері торгівлі та розвитку.

ЮНКТАД здійснює дослідження та аналіз впливу світової торгівлі на розвиток країн-членів, сприяє створенню та зміцненню інфраструктури у сфері сприяння зовнішній торгівлі, надає країнам що розвиваються, найменш розвиненим країнам та країнам з перехідною економікою технічну допомогу.

Співробітництво України з ЮНКТАД відбувається на наступних напрямках:

  • представлення інтересів та позиції України на засіданнях робочих органів ЮНКТАД;
  • співробітництво з підрозділами ЮНКТАД з метою реалізації в Україні спільних проектів у сфері розвитку малого та середнього бізнесу, імплементації міжнародних стандартів фінансової звітності, створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, реалізації конкурентної політики тощо;
  • співробітництво з країнами, що входять до регіональної групи «D», з метою відстоювання інтересів України в рамках ЮНКТАД;
  • надання сприяння участі експертам з України у засіданнях Робочих груп експертів ЮНКТАД.

Найвищий орган ЮНКТАД - Конференція країн-членів. З моменту створення ЮНКТАД відбулося 13 сесій Конференції. 13-та сесія Конференції ЮНКТАД відбулась з 21 по 26 квітня 2012 року у м.Доха, Катар. У перервах між засіданнями конференції її функції виконує Рада з торгівлі і розвитку. Рада з торгівлі та розвитку відповідає за забезпечення загальної відповідності діяльності ЮНКТАД пріоритетам, визначеним Конференцією.

У вересні 2013 року Генеральним секретарем ЮНКТАД обрано доктора Мухісу Кітуї, який до цього обіймав посаду Виконавчого директора Інституту управління Кенії.

Звертаємо Вашу увагу на те, що на сайті www.unctad.org можна докладніше ознайомитися з роботою Конференції ООН з торгівлі та розвитку.