Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

, Київ 14:11

Про СОТ

Світова Організація Торгівлі (СОТ) створена за результатами Уругвайського Раунду торговельних переговорів 1 січня 1995р.

Секретаріат СОТ знаходитьcя у Женеві, Швейцарська Конфедерація (Rue de Lausanne 154 William Rappard Centre).

Очолює СОТ Генеральний директор Роберто Азeведо (з 2013 р.).

Спираючись на Генеральну Угоду з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947 р.), попередника теперішньої багатосторонньої торговельної системи, СОТ побудована на дотриманні правил. Це - організація, якою керують і діяльність якої визначають самі країни-члени. Основні функції СОТ:

 • слугувати форумом для торговельних переговорів;
 • слідкувати за виконанням угод СОТ;
 • врегульовувати торговельні суперечки через спеціально розроблений механізм;
 • моніторити національні торговельні режими країн – членів СОТ;
 • забезпечувати співпрацю з іншими міжнародними організаціями (МВФ, СБ, ЮНКТАД, ОЕСР тощо);
 • надавати технічну допомогу та навчання у сфері торговельної політики СОТ.

Міжнародна торгівля базується на правових та інституційних рамках відомих як «угоди СОТ», які мають на меті забезпечення якнайбільшого ступеня відкритості торгівлі без небажаних негативних наслідків.

СОТ має свій Секретаріат, проте Конференція Міністрів країн-членів є найвищим органом СОТ, а Генеральна Рада уповноважена керувати та приймати рішення у періоди між Конференціями Міністрів, вона також є Органом з вирішення суперечок.

Основоположними принципами СОТ є:

 • режим найбільшого сприяння;
 • національний режим;
 • зниження торговельних бар’єрів;
 • прозорість та передбачуваність через дотримання зобов’язань за підписаними угодами;
 • сприяння чесній конкуренції;
 • сприяння розвитку та економічному зростанню.

У листопаді 2001р. у м. Доха, Катар країни-члени СОТ домовились розпочати новий раунд торговельних переговорів відомий сьогодні як раунд «Доха - Розвиток». Мандат переговорів раунду налічує 21 тему, серед яких такі:

 • торгівля сільськогосподарськими товарами;
 • торгівля послугами;
 • доступ до ринку несільськогосподарських товарів;
 • захист прав інтелектуальної власності;
 • торгівля та інвестиції;
 • торгівля і конкуренція;
 • сприяння торгівлі;
 • прозорість процедур державних закупівель;
 • інструменти захисту торгівлі;
 • врегулювання суперечок;
 • торгівля та захист довкілля;
 • електронна торгівля;
 • проблеми найменш розвинутих країн;
 • спеціальній та диференційований режим;
 • технічна співпраця та розвиток спроможності країн.

Планувалось завершити раунд до 1 січня 2005 року, проте термін не був дотриманий. Новий термін - кінець 2006 р. – також був пропущений. Країни-члени призупинили переговори, поновивши їх лише завдяки чималим особистим зусиллям Генерального директора П. Ламі у 2007 р.

До цього часу року країни СОТ не дійшли згоди по низці проблем серед яких найчутливішим є питання модальностей у переговорах по сільському господарству. Причиною цього є прагнення країн, що розвиваються, отримати більше поступок від розвинутих країн.

Всі країни СОТ висловлюють свою готовність спільно працювати над успішним завершення раунду та закликають до реального пошуку компромісів.

На дев’ятій Міністерській Конференції СОТ, що відбулася в Балі, Індонезія, з 3 по 7 грудня 2013 року, було прийнято «Балійський пакет» – низку рішень, спрямованих на спрощення і сприяння торгівлі, надання країнам, що розвиваються, більше можливостей для забезпечення продовольчої безпеки, стимулювання торгівлі найменш розвинених країн та сприяння розвитку в цілому.

Балійський пакет складається із двох наступних розділів:

1)     Домовленостей, ухвалених в рамках раунду «Доха-Розвиток»:

-         Угода про спрощення та сприяння торгівлі;

-         Пакет Рішень щодо сільського господарства;

-         Рішення щодо бавовни;

-         пакет Рішень щодо розвитку та найменш розвинених країн. 

2)     Рішень, які були ухвалені у форматі Генеральної Ради СОТ:

-         Рішення щодо скарг за Угодою ТРІПС;

-         щодо Робочої програми з питань електронної комерції;

-         щодо Програми стосовно малих економік;

-         щодо Програми «Допомога торгівлі»;

-         щодо торгівлі та передачі технологій;

Ключовим досягненням 9-ї Міністерської конференції СОТ є ухвалення нової багатосторонньої Угоди про спрощення та сприяння торгівлі, яка покликана систематизувати та спростити митні процедури, у тому числі, при обміні документами, покращити транспарентність заходів контролю, сприяти підвищенню ефективності торгівлі в цілому та конкурентоздатності малого та середнього бізнесу, зокрема.

Україна зацікавлена у якнайшвидшому введенні Угоди в дію та імплементації її положень у національне законодавство державами-членами СОТ.

27 листопада 2014 р. під час спеціального засідання Генеральної Ради СОТ членами було затверджено рішення щодо публічних резервів для цілей продовольчої безпеки, протоколу про включення проекту Угоди про сприяння торгівлі до Додатку 1А до Угоди про заснування СОТ, а також рішення щодо «роботи на період після Балі» - підготовки програми робіт стосовно імплементації рішень 9-ї Конференції міністрів СОТ та відновлення переговорів поточного раунду «Доха-Розвиток».

Також членами СОТ було ухвалено рішення щодо часу та місця проведення 10-ої Міністерської конференції СОТ – 15-18 грудня 2015 р., м.Найробі, Кенія.    

На офіційному сайті СОТ www.wto.org можна отримати більш детальну інформацію щодо торгівлі та торговельної політики кожної з країн-членів СОТ.

Україна і СОТ

Процес вступу України до СОТ тривав 14 років, ставши одним з найдовших переговорів у СОТ. 16 травня 2008 р. Україна стала 153-м повноправним членом СОТ.

Згідно зі ст. XII Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі «Будь-яка держава … може приєднатись до цієї Угоди на умовах, що підлягають погодженню між (нею) та СОТ». Україна мала провести довгі раунди складних торговельних переговорів з усіма членами своєї Робочої групи. За їх підсумками було підписано 52 двосторонніх Протоколи і підготовлений Звіт Робочої групи, внесок до якого робили країни-члени, а головним чином Україна. Цей «вступний пакет» був схвалений 5 лютого 2008 р. Генеральною Радою СОТ і урочисто підписаний Президентом України В. Ющенком та Генеральним Директором П. Ламі.

10 квітня 2008 р. Верховна Рада України прийняла Закон України №. 250-VI «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі».

Україна розглядає своє членство у СОТ як інструмент інтеграції у світову економіку і торгівлю, стимулювання ефективного конкурентоспроможного національного виробництва. Реформуючи свою торговельну політику відповідно до правил СОТ Україна намагається зокрема:

 • зменшувати перелік видів економічної діяльності, які потребують ліцензій та різних дозволів;
 • знизити рівень втручання держави у ведення підприємницької діяльності;
 • законодавчо визначити та розмежувати функції контролюючих органів, запобігаючи дублюванню.

Будучи членом СОТ, Україна має право на полегшений доступ на світові ринки для своєї продукції, може розраховувати на приріст інвестицій, має доступ до механізму врегулювання суперечок, де можна захищати свої торговельні інтереси. Україна отримала інструмент моніторингу та передбачуваності технічного регулювання, санітарних та фіто-санітарних та інших заходів, які мають наміри вводити в дію інші країни СОТ.

Членство у СОТ є добрим підґрунтям, на якому будується зона вільної торгівлі з ЄС, офіційні переговори про укладання такої угоди розпочались у 2008 р.

Офіційні документи щодо вступу до СОТ, а також зобов’язання України можна отримати з бази даних на www.wto.org.

 

Світова організація торгівлі