Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

, Київ 14:09

Європейська економічна комісія ООН

Європейська економічна комісія (ЄЕК) - одна з 5 регіональних комісій ООН, створена у 1947 р. Україна є одним із засновників ЄЕК.

Членами Комісії є 56 країн, включаючи європейські держави, США, Канаду, Ізраїль, а також азіатські республіки колишнього СРСР.

Виконавчим секретарем ЄЕК з липня 2014 р. Генеральним Секретарем ООН на посаду Виконавчого Секретаря ЄЕК призначено Крістіана Баха (громадянина Данії).

Вищим органом ЄЕК є Сесія Комісії, засідання якої з 2007 р. проводяться на дворічній основі.

У період між Сесіями, керівництво ЄЕК здійснює Виконавчий комітет, до складу якого входять представники країн-членів та керівництво Секретаріату Комісії. У ході сесії Комісія обирає Голову та двох заступників Голови, які складають Бюро ЄЕК. Протягом 2002-03 рр., 2006-2007рр., а також на період 2007-2009рр., заступником Голови ЄЕК обрався Постійний представник України у Женеві.

До основних напрямків діяльності Комісії віднесені такі:

 • навколишнє середовище;
 • транспорт;
 • статистика;
 • розвиток торгівлі, промисловості і підприємництва;
 • економічний аналіз;
 • енергетика;
 • лісоматеріали;
 • населені пункти.

Міжурядова структура ЄЕК налічує 8 основних органів:

 • Комітет з екологічної політики;
 • Комітет з внутрішнього транспорту;
 • Комітет з розвитку торгівлі;
 • Комітет з економічного співробітництва та інтеграції;
 • Комітет з лісового господарства;
 • Комітет з населених пунктів та земельних ресурсів;
 • Комітет із сталої енергетики та Конференція європейських статистиків) та понад 60 підпорядкованих їм допоміжних органів (робочих груп та груп експертів, тощо).

Під егідою ЄЕК укладено та діє понад 110 міжнародних конвенцій і угод з питань залізничного, водного та автомобільного транспорту, змішаних і контейнерних перевезень, перевезення

небезпечних вантажів, охорони довкілля, статистики, полегшення умов торгівлі.

Серед цих міжнародно-правових документів є такі відомі, як Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані та її протоколи, Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП, Європейська угода про перевезення небезпечних вантажів тощо. Деякі з цих конвенцій та норм застосовуються не тільки країнами регіону, а і міжнародним співтовариством у цілому. Україна є стороною більшості зазначених міжнародно-правових документів.

У рамках діяльності ЄЕК щорічно відбувається понад 120 сесій її робочих органів (комітетів, робочих груп, нарад експертів).

За участь України в роботі ЄЕК відповідають 15 українських міністерств, відомств і організацій. Участь у діяльності ЄЕК дозволяє українським міністерствам і відомствам не тільки одержувати актуальну інформацію щодо економічної, промислової, транспортної, екологічної політики європейських країн, а й брати участь у розробці загальноєвропейських норм, стандартів, інших міжнародно-правових документів у цих сферах.

ЄЕК послідовно розширює співробітництво і координує свою діяльність з глобальними програмами та установами ООН (ЮНЕП, ЮНКТАД), СОТ, регіональними організаціями та фінансовими структурами (ОБСЄ, ОЕСР, ЄБРР, ЄК, ЄВРАЗЕС), а також субрегіональними організаціями (ЧЕС, РДБМ, ЦЄІ). Комісія надає також сприяння реалізації Ініціативи для країн Південно-Східної Європи (СЕКІ), Спеціальної програми для країн Центральної Азії (СПЕКА).

Окремим пріоритетом міжсекторальної роботи Комісії є надання сприяння країнам з перехідною економікою (КПЕ). Діяльність у рамках цього важливого для України напрямку здійснюється у формі семінарів і робочих нарад з актуальних проблем переходу до ринкової економіки, підготовки досліджень і керівних матеріалів з цих питань, надання консультативних послуг щодо адаптації галузей економіки до ринкових умов. Секретаріатом Комісії підготовлено низку корисних для українських міністерств і відомств досліджень і керівних матеріалів з юридичних аспектів приватизації в промисловості, залучення іноземних інвестицій, питань розвитку малих і середніх підприємств, розширення торгівлі між країнами з перехідною економікою тощо. За сприянням експертів ЄЕК здійснюється експертиза проектів національних законодавчих актів у галузі транспорту та енергетики.