Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

, Київ 14:14

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

Управління Верховного Комісара ООН (УВКБ) – допоміжний орган Генеральної Асамблеї ООН.

Метою діяльності УВКБ як гуманітарної організації є забезпечення міжнародного захисту біженців, здійснення нагляду за дотриманням їх прав та основних свобод відповідно до норм міжнародного права, а також надання урядам сприяння у добровільній репатріації біженців або їх асиміляції в нових країнах. Загальна чисельність працівників УВКБ, які надають допомогу близько 34 млн. людей у 125 країнах світу, складає 8600 (85% персоналу УВКБ працює в реальних польових умовах).

Відповідно до Статуту Управління, затвердженого Резолюцією 428 (V) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1950 р., УВКБ забезпечує захист біженців шляхом надання сприяння укладенню міжнародних конвенцій з питань біженців, покращенню їх тяжкого становища,зменшенню кількості біженців, які потребують захисту, а також допуску біженців на територію різних держав. Учасниками Конвенції 1951 р. про статус біженців та Протоколу 1967 р. до неї є 147 держав.

Практичним напрямком діяльності УВКБ є посилення захисту та безпеки всіх категорій біженців, включаючи жінок та дітей-біженців, відвідування центрів для затриманих осіб, а також надання рекомендацій урядам для розробки законодавчих актів у цій сфері. Серед найважливіших завдань, які вимагають уваги з боку УВКБ, є надання гуманітарної допомоги для повернення і облаштування колишніх депортованих народів, проведення активного міжнародного діалогу щодо соціальної інтеграції біженців, а також проблематиці переміщених осіб в межах країни внаслідок стихійних лих.

Пріоритетом відносин з УВКБ залишається активізація співробітництва між Регіональним представництвом в Україні та Урядом України в галузі облаштування регіональних пунктів тимчасового розміщення біженців, удосконалення системи контролю біженців, зміцнення потенціалу органів виконавчої влади, до компетенції яких належать питання у сфері захисту прав біженців та міграції. Окрема увага приділяється реалізації Угоди між Урядом України та УВКБ ООН від 23.03.1996р., предметом регулювання якої є визначення статусу УВКБ та налагодження співробітництва у галузі надання міжнародного захисту та гуманітарної допомоги біженцям в Україні.

У контексті євроінтеграційного курсу України окремого значення набуває приєднання нашою державою до заяв ЄС, у яких стверджується, що Конвенція 1951 р. про статус біженців та Протокол 1967 р. до неї становлять правову основу для забезпечення ефективного захисту біженців та міститься заклик до всіх держав вжити ефективних заходів для подальшої імплементації їх положень у національне законодавство та внутрішньодержавну практику.

Штаб-квартира УВКБ знаходиться у м. Женеві (Швейцарія). Верховним комісаром ООН у справах біженців є Антоніо Гутерріш, якого було переобрано на 5-річний період у 2010 р.