Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

, Київ 14:14

Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МФТЧХ та ЧП), яка була створена у 1919 р. і об’єднує 186 національних товариств, є однією з найбільших міжнародних гуманітарних організацій у світі.

Секретаріат Міжнародної Федерації знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Генеральний секретар Федерації – Бекеле Гелета з 1 липня 2008 р.

Головним органом Міжнародної Федерації є Генеральна Асамблея, яка збирається раз на два роки і в якій представлені всі понад 180 національних товариств Червоного Хреста.

Виконавча Рада Федерації є виборним органом терміном на п'ять років, до якого входять представники 15 національних товариств Червоного Хреста. Національне товариство Червоного Хреста України було членом Виконавчої Ради Федерації з 1996 до 2001 року. Засідання Виконавчої ради відбуваються двічі на рік.

Відповідно до Конституції МФТЧХ та ЧП, головною метою Організації є надання підтримки та сприяння розвитку Національних товариств, координація їх діяльності з питань допомоги жертвам природних і техногенних катастроф.

Стратегічними цілями документу визначено: рятувати людські життя, засоби існування та зміцнювати потенціал відновлення у разі стихійних лих та криз; забезпечувати здоров’я та безпеку людей; розширювати соціальну участь, розповсюджувати культуру ненасильства та миру.

Шляхи досягнення цих цілей: створення потужних національних товариств, послідовна гуманітарна дипломатія з метою запобігання та зниження вразливості в умовах зростаючої глобалізації, а також ефективна робота в рамках Міжнародної Федерації.

У 1997 р. між Урядом України і МФТЧХ та ЧП було укладено Угоду про співробітництво та юридичний статус представництва Міжнародної Федерації в Києві.

Важливою складовою співробітництва України з Міжнародною Федерацією є реалізація програм допомоги соціально-гуманітарного напряму.

Серед них чільне місце посідає Програма чорнобильської гуманітарної допомоги та реабілітації, яка має на меті об’єктивне і незалежне інформування населення, що проживає на забруднених територіях.

Програма заснована на проведенні профілактичного обстеження населення, спрямованого на ранню діагностику захворювань, їх профілактику та пом’якшення.