Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

, Київ 14:13

Рада ООН з прав людини

У вересні 2005 року під час Саміту глав держав та урядів у Нью-Йорку було ухвалено рішення про створення нового органу ООН у галузі прав людини – Ради ООН з прав людини (РПЛ).

У рамках реалізації цього рішення 15 березня 2006 року 60-а сесія Геральної Асамблеї ООН ухвалила резолюцію 60/251, в якій містяться положення стосовно мандату, роботи, складу та процедури обрання членів Ради. Відповідно до резолюції, головною метою РПЛ є захист прав і основних свобод людини на справедливій та рівній основі, а також ефективна координація та інтеграція діяльності, що стосується прав людини, у рамках системи ООН.

У своїй діяльності РПЛ керується принципами універсальності, неупередженості, об’єктивності та невибірковості, а також принципом конструктивного міжнародного діалогу та співробітництва з метою сприяння заохоченню та захисту всіх прав людини – громадянських, політичних, економічних, соціальних та культурних прав, включаючи право на розвиток.

До складу РПЛ входять 47 держав-членів, які обираються членами Генасамблеї ООН шляхом прямого таємного голосування за географічним розподілом: група африканських держав – 13 місць, група азійських держав – 13 місць, група держав Латинської Америки та Карибського басейну – 8 місць, група східноєвропейських країн – 6 місць та група західноєвропейських та інших держав – 7 місць. Члени РПЛ виконують свої повноваження протягом трьох років та не мають права на переобрання після двох поспіль термінів членства.

Протягом року проводиться не менше трьох сесій РПЛ, включаючи основну сесію. Загальна тривалість сесій складає десять тижнів. Передбачено також механізм скликання спеціальних сесій, наприклад, з метою попередження масштабних порушень прав людини та швидкого реагування на надзвичайні ситуації у сфері прав людини. Рада може проводити спеціальні сесії за вимогою одного з членів РПЛ при підтримці однієї третини членів Ради.

Значна увага Ради приділяється процесу огляду, раціоналізації та удосконалення мандатів системи спеціальних процедур РПЛ - одному з головних елементів ООН із захисту та заохочення прав людини у світі. Основою цієї системи є незалежність та практичний досвід утримувачів мандатів спеціальних процедур. Іншою унікальною особливістю цієї системи є безпосередній доступ утримувачів мандатів до інформації через підтримання контактів з урядами та іншими зацікавленими сторонами, зокрема, у ході їх візитів до країн. Завдяки цьому механізму вдалося вирішити низку проблем щодо порушень прав людини, з якими зіштовхнулися окремі особи чи групи осіб, та були прийняті відповідні заходи з покращення ситуації.

Значною мірою ефективність діяльності РПЛ визначається функціонуванням механізму Універсального періодичного огляду (УПО), за допомогою якого проводиться огляд виконання всіма державами-членами ООН їхніх зобов’язань у галузі прав людини. Упродовж першого циклу (2006-2011 рр.) УПО довів свою ефективність як справедливий, транспарентний механізм, який діє на основі принципу рівних підходів та критеріїв до усіх без винятку країн. У травні 2012 р. розпочався другий цикл Універсального періодичного огляду.

 Україна надає пріоритетного значення співробітництву з РПЛ у сфері захисту прав людини, розглядаючи цю діяльність як важливий внесок у зміцнення міжнародної стабільності і безпеки та поширення демократичних стандартів у світі.

Виходячи з пріоритетності зміцнення галузі прав людини в системі ООН, Україна з самого початку підтримала ініціативу Генерального секретаря ООН К. Аннана щодо створення Ради ООН з прав людини замість Комісії ООН з прав людини. Україна вперше стала членом РПЛ у 2006 р. У 2008 р. нашу країну було переобрано до складу Ради на другий термін, до 2011 р. З червня 2011 року Україна активно співпрацює з РПЛ у якості спостерігача.

Обрання та переобрання України до Ради ООН з прав людини слугувало визнанням досягнень нашої держави на шляху демократичного розвитку та зміцнення її міжнародного авторитету.

Активно співпрацюючи з механізмом Універсального періодичного огляду РПЛ, Україна успішно пройшла першу процедуру УПО у 2008 році, а також добровільно підготувала та у вересні 2010 р. передала до секретаріату Ради проміжну Національну доповідь про виконання рекомендацій, прийнятих нашою державою у рамках проходження першого циклу Огляду. 2-й цикл УПО був також успішно пройдений  Україною у жовтні 2012 р.

Участь України в роботі Ради і, зокрема, членство в ній (Україна задекларувала прагнення знову обратись у 2017 р. до складу РПЛ на період 2018-2010 рр.), розглядається як важливий інструмент зовнішньої політики України, підтвердження відданості нашої держави основоположним принципам, закріпленим у Всесвітній декларації прав людини, та її готовності відігравати активну роль на міжнародній арені. Співробітництво в рамках РПЛ надає додаткові можливості для роз’яснення позиції нашої держави з ключових питань забезпечення прав людини та налагодження ефективного міжнародного співробітництва в цій сфері, спрямованого, насамперед, на адаптацію норм та стандартів у сфері захисту прав людини до європейських у світлі курсу України на європейську інтеграцію.

Починаючи з 2010 р. Україна послідовно та на регулярній основі просуває в РПЛ ініціативу щодо ролі превенції порушень прав людини. У вересні 2013 р. 24-а сесія Ради одностайно, як і у попередніх випадках, ухвалила третю поспіль резолюцію «Роль превенції у заохоченні та захисті прав людини», співавторами якої стали понад 80 країн з усіх регіонів світу. У нинішній редакції резолюція спрямована на створення умов для всебічного міжнародного діалогу з метою вироблення взаємоприйнятної концепції превенції порушень прав людини.

27 червня 2014 р. у ході 26-ї сесії РПЛ була голосуванням (на вимогу Російської Федерації) ухвалена (при 4-х «проти» - РФ, КНР, Куба, Венесуела) ініційована нашою країною резолюція ”Співпраця та допомога Україні в галузі прав людини”. Побудована на положеннях доповідей Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), що містять оцінки правозахисної ситуації в нашій країні, насамперед, на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та на сході України, резолюція вітає співпрацю нашої держави з міжнародними правозахисними механізмами ООН та засуджує порушення прав людини, передусім у згаданих регіонах.

Україна є стороною всіх основних міжнародно-правових документів ООН з прав людини, найважливішими з яких є Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Факультативні протоколи до них, Міжнародна конвенція з ліквідації всіх форм расової дискримінації, Конвенція про права дитини, Конвенція проти тортур, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенція про права інвалідів.

Україна активно співпрацює з Верховним комісаром ООН з прав людини (з 01.09.2014 р.– представник Йорданії Зеїд Раад Аль Хуссейн) та очолюваним ним Управлінням. Верховний комісар ООН з прав людини є головною посадовою особою, відповідальною за координацію всієї діяльності у галузі прав людини в рамках ООН. Наша країна підтримує заходи, спрямовані на зміцнення ролі Верховного комісара та підвищення ефективності координації діяльності органів і механізмів ООН у правозахисній галузі.

З середини березня 2014 р. на запрошення Уряду в Україні розгорнуто Моніторингову місію ООН з прав людини (ММПЛУ), яка регулярно звітує про стан правозахисної ситуації, передусім в окупованому Криму та на південному сході нашої держави. Також серед завдань Місії, на додаток до моніторингу та звітування, - підтримка зусиль української влади із зміцнення національної системи захисту прав людини, у т.ч. у контексті  розробки Національної стратегії у сфері прав людини та відповідного плану дій, зокрема шляхом надання консультативних послуг й технічної допомоги.