Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

, Київ 14:12

Конференція з роззброєння

Конференція з роззброєння (КР) у своєму нинішньому форматі була заснована у 1978 році згідно з положеннями Заключного документу Першої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН з роззброєння.

Конференція підзвітна у своїй діяльності Генеральній Асамблеї ООН та фінансується за рахунок бюджету ООН.

КР призначена для ведення переговорів з роззброєння та контролю над озброєннями на багатосторонній основі і вважається єдиним постійним переговорним органом світового співтовариства у цій галузі.

Консенсусне прийняття всіх рішень створює сприятливі умови для врахування національних інтересів країн-членів КР при визначенні позиції щодо досягнення прогресу в галузі роззброєння та нерозповсюдження.

Кількість держав-членів КР – 65. Останній раз до членського складу КР у серпні 1999 року було прийнято Еквадор, Ірландію, Казахстан, Малайзію та Туніс. Відтоді жодна країна не набула членства в КР. Україна стала членом КР у червні 1996 року.

Місцем розташування КР є Женева (Швейцарська Конфедерація).

Основні принципи і правила КР визначені у відповідних Правилах процедури.

Головування на КР здійснюється на ротаційній основі між державами-членами; термін головування охоплює 4 тижні сесійної роботи.

Головним завданням КР є проведення переговорів на напрямках, пов’язаних з проблематикою попередження гонки озброєнь та роззброєння, зокрема:

1. Припинення гонки ядерних озброєнь та ядерне роззброєння.

2. Запобігання ядерній війні, включаючи усі пов’язані з цим питання.

3. Запобігання гонці озброєнь у космічному просторі.

4. Ефективні міжнародні угоди про гарантії державам, які не володіють ядерною зброєю, від застосування або загрози застосування ядерної зброї проти них.

5. Нові види зброї масового знищення та нові системи такої зброї; радіологічна зброя.

6. Всеохоплююча програма роззброєння.

7. Транспарентність в озброєннях.

8. Розгляд та прийняття річної доповіді Генеральній Асамблеї ООН.

Найважливіша функція КР полягає у виробленні та укладанні важливих міжнародно-правових документів у сфері роззброєння з метою сприяння процесу загального і повного роззброєння під ефективним міжнародним контролем.

Так, у рамках єдиного багатостороннього органу у галузі роззброєння та нерозповсюдження, яким є КР, в різний час було розроблено та укладено низку важливих міжнародних угод:

  • Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (1968 р.);
  • Договір про заборону розміщення на дні морів та океанів і в його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення (1972 р.);
  • Конвенція про заборону розробки, виробництва і накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї і про її знищення (1972 р.);
  • Конвенція про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище (1977 р.);
  • Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та про її знищення (1992 р.);
  • Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (1996 р.).

Головним пріоритетом України в роботі КР є розробка багатостороннього юридично-зобов’язуючого документа про гарантії безпеки неядерним державам від застосування або загрози застосування ядерної зброї проти них.

Гарантії безпеки, які мають бути надані ядерними державами у формі універсального інструмента, створять краще оточення для сталого миру та безпеки всіх країн. Адже, країни, які не володіють ядерною зброєю, мають законні права отримати такі гарантії безпеки, принаймні, до повної ліквідації ядерної зброї.

Необхідність надання нашій державі посилених гарантій безпеки обумовлюється тим, що свого часу Україна добровільно позбулася третього в світі за потужністю ядерного арсеналу та зробила конкретний внесок у справу роззброєння та нерозповсюдження. Водночас, розширення спектру нових викликів та загроз міжнародній безпеці вимагає реалізації нових підходів з надання ядерними країнами-гарантами оновлених посилених гарантій безпеки Україні у розвиток Будапештського меморандуму 1994 р.